טבלת ממוצעי משקלים

Main Photo Credit https://lychinchillas.com/2015/01/21/how-to-weigh-your-chinchilla/
מצד שמאל ניתן לראות את מספר הימים (גיל ממוצע רצוי) ומצד ימין את ממוצע המשקל הרצוי התואם לאותו גיל:

למה כל כך חשוב לשקול לא רק גורים, אלא גם צ'ינצ'ילות בוגרות באופן תדיר ?